W firmie znajdują się osoby posiadające licencję w zarządzaniu nieruchomościami i tworzące zespół zarządców nieruchomości, księgowe oraz pracownik odpowiedzialny za techniczny nadzór nad zarządzanymi nieruchomościami. Właściciel firmy jest członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości DOSZAN dzięki czemu uczestniczy w procesie ciągłego doskonalenia zawodowego w formie szkoleń.

Posiadamy polisę ubezpieczeniową, związaną z prowadzoną działalnością zarządcy nieruchomości, na kwotę 500 000 złotych.

Uważamy, że nie będziecie się musieli martwić Państwo o bieżące utrzymanie nieruchomości. W Państwa imieniu zawrzemy umowy z dostawcami mediów, wynegocjujemy korzystne stawki usług, gwarantujące wysoki poziom usług i ich wykonania, ubezpieczymy nieruchomość, ustalimy zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zlecimy wykonanie niezbędnych przeglądów oraz usuwanie awarii.

Firma obecnie współpracuje z firmami wykonawczymi w zakresie niezbędnej całościowej obsługi nieruchomości:

 • Firmy sprzątające tereny zewnętrzne i wewnętrzne,
 • Firmy zajmujące się utrzymaniem i pielęgnacją zieleni,
 • Firmy ubezpieczeniowe,
 • Firmy zajmują się serwisowaniem: dźwigów osobowych, urządzeń i instalacji p.poż.,
 • Urządzeń pompowych i hydroforni, bram, instalacji nawadniających oraz wszystkich innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 • Licencjonowane firmy zajmujące się ochroną części wspólnych.

Podstawowy pakiet usług w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Reprezentacja wspólnoty

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej samorządowej,
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Obsługa prawna

 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty,
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach wewnętrznych, przygotowanie pism itp.

Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • przygotowanie i realizacja przelewów,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków,
 • przygotowanie projektów planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

Obsługa administracyjna

 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpeczenia budynków,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi – negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu,
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku, negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów zarówno nieruchomości jak i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • wyszukiwanie wykonawców robót remontowych, nadzór nad ich pracą, odbiory prac.

 

 

Zapraszam do współpracy

mgr inż. Paweł Przyczyna

Licencja zarzadcy nieruchomości numer 22951