Szanowni Państwo przypominamy o obowiązku składania oświadczeń o rzeczywistej ilości osób zamieszkujących w lokalu, w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany np. urodzenia dziecka, wprowadzenia się dodatkowej osoby.

Na podstawie wypełnionego oświadczenia naliczana jest opłata za wywóz odpadów komunalnych, którą w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zarządca wpłaca na konto Gminy Wrocław.